pavOOnsen Blinks You Up !

คำเตือน ” ทุกการผ่าตัดและเสริมความงาม มีค่าความเสี่ยง โปรดใช่วิจารณญานและสติสัมปชัญญะ ในการตัดสินใจ การตัดสินใจเข้ารับการทำศัลยกรรมของคนไข้ ถือเป็นสิทธิผู้ป่วย ตามกฏหมาย “